PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Kinesio Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekkening tot onze verwerking van jouw persoongegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kinesio-nederland.nl

Wie is de Kinesio Nederland?

Kinesio Nederland is de besloten vennootschap Kinesio Nederland, kantoorhoudende te (7462 KB) Rijssen aan de Hagslagen 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58104585.

Kinesio Nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinesio Nederland de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kinesio Nederland jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kinesio Nederland persoongegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kinesio Nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kinesio Nederland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde
Gegevens
Grondslag
Bewaartermijn

Doeleinde                 
Gegevens                 
Grondslag
Bewaartermijn

Doeleinde
Gegevens

Grondslag
Bewaartermijn

Beheer van bestellingen
NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandeling klachten
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van het bericht
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
Gegevens NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde
Gegevens
Grondslag
Betrokken belang
Bewaartermijn

Doeleinde
Gegevens
Grondslag
Bewaartermijn

Website analytics
Surfgedrag
Gerechtvaardig belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Plaatsen van berichten
Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Kinesio Nederland heeft gegevens over jou in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Kinesio Nederland gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Mollie, WooCommerce.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoongegevens wilt zien die bij Kinesio Nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kinesio Nederland. Je kunt verzoeken dat Kinesio Nederland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kinesio Nederland te verzoeken de verwerking van je persoongegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kinesio Nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoongegevens van Kinesio Nederland te verkrijgen. Kinesio Nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale sytemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Daar heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kinesio Nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kinesio Nederland
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kinesio-nederland.nl Kinesio Nederland zal je verzoek z.s.m. inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kinesio Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kinesio Nederland je verzoek afwijst zullen in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoongegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een
    overeenkomst tussen jou en Kinesio Nederland

Het kan zijn dat Kinesio Nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kinesio Nederland ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die je bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kinesio Nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kinesio-nederland.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kinesio Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kinesio-nederland.nl Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inleiding

Kinesio Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekkening tot onze verwerking van jouw persoongegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kinesio-nederland.nl

Wie is de Kinesio Nederland?

Kinesio Nederland is de besloten vennootschap Kinesio Nederland, kantoorhoudende te (7462 KB) Rijssen aan de Hagslagen 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58104585.

Kinesio Nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinesio Nederland de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kinesio Nederland jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kinesio Nederland persoongegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kinesio Nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kinesio Nederland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde
Gegevens

 

 

 

 

Grondslag
Bewaartermijn

Beheer van bestellingen
NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde
Gegevens

 

 

Grondslag
Bewaartermijn

Afhandeling klachten
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van het bericht
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde                 
Gegevens                 

 

 

 

 

Grondslag
Bewaartermijn

Facturatie
Gegevens NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde
Gegevens
Grondslag
Betrokken belang
Bewaartermijn

Website analytics
Surfgedrag
Gerechtvaardig belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde
Gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Plaatsen van berichten
Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Kinesio Nederland heeft gegevens over jou in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Kinesio Nederland gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Mollie, WooCommerce.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoongegevens wilt zien die bij Kinesio Nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kinesio Nederland. Je kunt verzoeken dat Kinesio Nederland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kinesio Nederland te verzoeken de verwerking van je persoongegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kinesio Nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoongegevens van Kinesio Nederland te verkrijgen. Kinesio Nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale sytemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Daar heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kinesio Nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kinesio Nederland
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kinesio-nederland.nl Kinesio Nederland zal je verzoek z.s.m. inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kinesio Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kinesio Nederland je verzoek afwijst zullen in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoongegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een
    overeenkomst tussen jou en Kinesio Nederland

Het kan zijn dat Kinesio Nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kinesio Nederland ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die je bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kinesio Nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kinesio-nederland.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kinesio Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kinesio-nederland.nl Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.