Programma Kinesio Taping cursus KC1 en KC2

Kinesiotape cursus

Kinesio Taping cursus KC1: dag 1

Introductie Kinesio Taping® concept (KTP)

 • Beschrijving Kinesio Taping® concept;
 • Geschiedenis en ontwikkeling;
 • Eigenschappen en gebruik van Kinesio® Tex Tape;
 • Indicaties en contra indicaties

Invloed op anatomische structuren en fysiologische systemen

 • Huid;
 • Fascie;
 • Bloed/lymfevaatstelsel;
 • Spieren;
 • Gewrichten

Screening en onderzoek

 • Wervelkolom;
 • Schoudergordel;
 • Bekkengordel

Spiertoepassingen

 • m. Iliocostalis lumborum;
 • m. Trapezius pars ascendens;
 • m. Longissimus cervicis;
 • m. scalenus anterior;
 • m. rectus abdominis;
 • m. pectoralis major;
 • m. rhomboid major;
 • m. gluteus medius;
 • m. quadriceps femoris;
 • m. extensor digitorum;
 • Hamstring;
 • m. Extensor pollicis longus;
 • m. Biceps brachili;
 • m. Deltoideus

Kinesio Taping cursus KC2: dag 2

 • Onderliggende concepten voor het toepassen van correctieve technieken
 • Musculaire facilitatie en inhibitie;
 • Weefsel stretch;
 • Variabele spanning van Kinesio® tex tape;
 • Range of motion;
 • Ontsteking;
 • Channeling;
 • Druk en pijn

Aandachtspunten bij het toepassen van correctieve technieken.

 • Mechanische correctie:patella tracking op diverse niveaus van stimulering, schouderinstabiliteit (glenohumeraal en ac gewricht);
 • Fascie correctie: laterale epicondylus, retinaculum van de elleboog, tractus iliotibialis;
 • Ruimte beinvloeding: lage rugpijn, carpaal tunnel syndroom, knie;
 • Ligament/pees correctie: lig.collaterale medialis, achillespees, achillispees tendinopathie, fascitis plantaris;
 • Functionele correctie: enkel, pols;
 • Beinvloeding van het circulatoir en lymfesysteem: haematomen, kuit.
Studiebelasting
De studiebelasting is 16 uur.

ProgrammaKinesio Taping cursus KC3 en KC4

Kinesiotape cursus

Kinesio Taping cursus KC3: dag 1

Ervaringen Kinesio Taping® KC1 en KC2
•  ervaringen
•   basis applicaties van Kinesio Taping
•   EDF taping (Kinesio Tex Gold FP)
•   indicaties en contra indicaties

Invloed op anatomische structuren en fysiologische systemen
•   huid
•  fascie
•  bloed/lymfevaatstelsel
•  spieren
•  gewrichten

Herhaling correctieve technieken
•  mechanische correctie
•  fascie correctie
•  ruimte creeren
•  ligament/pees correctie
•  functionele correctie
• beinvloeding van het circulatoir en lymfesysteem

EDF Taping
• epidermis
• dermis
• fascie

Kinesio Taping cursus KC4: dag 2

Klinische concepten en uitgebreide taping methoden
• schouder impingement toepassing
• supraspinatus inhibitie toepassing
• deltoid inhibitie toepassing
• schouder impingement mechanische correctie
• whiplash cervical pain circulatory/lymphatic correction
• upper trapezius inhibitie
• paraspinal spier fascilitatie
• whiplash cervical pain ligament correctie
• VMO facillitatie toepassing
• chondromalacia patella space correctie
• Assesment voor litteken weefsel
• Kinesio taping litteken management direction pull toepassing
• Kinesio taping litteken management pitting litteken toepassing

Kinesio taping speciale technieken voor toepassing bij o.a.

 • Kinesio taping fascie correctie – manual glide
 • Kinesio taping circulatory/lymphatic correctie – basket weave cut.
Studiebelasting
De studiebelasting is 16 uur.

There are no upcoming events at this time.

Bekijk cursus agenda